News

دیسپرس کننده

news04

مواد دیسپرس کننده به عنوان موادی جهت بهبود و افزایش مهاجرت و یکنواختی رنگزاهای دیسپرس بروی الیاف پلی استر تحت شرایط رنگرزی HT شناخته شده اند .

این مواد بمنظور تسهیل در عملیات آسیاب کردن رنگزاها و نیز پایدار نگه داشتن حالت دیسپرسیون آن ها طی رنگرزی بکار می روند بعبارت دیگر جلوگیری از تجمع رنگزا به عهده مواد دیسپرس کننده است. پایداری دیسپرسیون مهمترین پارامتر در رنگرزی از نوع رمق کشی است ، به این دلیل که ناپایداری در دیسپرسیون ، منجر به تجمع مولکولی ذرات رنگزا و احتمالا رسوب آنها خواهد شد و در نتیجه ، رنگرزی نایکنواختی به دنبال خواهد داشت .از آنجا که تمایل به ناپایداری دیسپرسیون در مورد رنگرزی به روش HT بیشتر است .لذا تحت این شرایط ، برای حفظ پایداری دیسپرسیون می توان مقدار بیشتری مواد دیسپرس کننده به حمام رنگرزی افزود.

فرم تماس با ما

15 + 8 =

map zharf

  • تهران ، خیابان شهید بهشتی ، بعد از تقاطع اندیشه ، پلاک 80 ، طبقه 3 ، واحد 11
  • 021-88447205
    021-88447206
  • fax
    021-88476029
  • info@zharftextile.com