News

اثر مواد یکنواخت کننده روی جذب رنگزا دیسپرس

level

اگرچه مواد دیسپرس کننده به عنوان موادی جهت بهبود و افزایش مهاجرت و یکنواختی رنگزاهای دیسپرس بروی الیاف پلی استر تحت شرایط رنگرزی HT شناخته شده اند اما یکنواختی در رنگرزی به روش رمق کشی معمولا با افزودن مقداری

از مواد یکنواخت کننده معین حمام رنگرزی بهبود یافته و بیشتر می شود ، که این ماده یکنواخت کننده می تواند از انواع سطح فعال های غیر یونی یا آنیونیک و یا مخلوط غیر یونی / آنیونیک باشد. ترکیبات غیر یونی انحلال رنگزا را افزایش می دهند و در نتیجه سرعت جذب اولیه Initial Strike و نیز سرعت کل رمق کشی را کاهش می دهد که منجر به ایجاد اثر بازدارندگی و در نهایت کاهش راندمان رنگی می گردد. البته چنین ترکیباتی که بروی ویژگی رنگزا تاثیر زیادی می گذارند ، می توانند اثر نامطلوبی را بروی پایداری دیسپرسیون حمام رنگرزی داشته باشند .

حلالیت این مواد با افزایش دما کاهش می یابد و اگر دمای حمام رنگرزی از نقطه ابری شدن Cloud Point آن ها بالاتر رود (دمایی که در آن سطح فعال غیر محلول می شود)،دیسپرسیون رنگزا شسته شده و در نتیجه منجر به تجمع رنگزا می شود و در نهایت رنگرزی نایکنواختی به دست می دهد . اگرچه برخی از مواد یکنواخت کننده غیر یونی با دارا بودن نقطه ابری شدن بالا موجب تجمع رنگزا نمی شوند اما می توانند پایداری دیسپرسیون را بهم بزنند. Herlinger و همکارانش پیشنهاد کردند که در غلظت های بالاتر از غلظت بحرانی میسل Critical Micelle Concentration (CMC) مواد غیر یونی ، به خاطر افزایش حلالیت رنگزا ، چذب رنگزا کاهش می یابد و میزان این کاهش با افزایش غلظت سطح فعال بیشتر می شود.
مواد آنیونیک نقطه ابری شدن مواد یکنواخت کننده غیر یونی را افزایش می دهند و مصرف مخلوط سطح فعال های غیر یونی / آنیونیک نیز گفته شد.

مقدار ماده یکنواخت کننده غیر یونی باید تحت مطالعات دقیقی قرار بگیرد چرا که این مواد بروی جذب رنگزا اثر بازدارندگی قابل توجهی ایجاد می کنند . این مواد یکنواخت کننده آنیونیک ، بطور مثال مواد دیسپرس کننده پلی کندانسه اثر بازدارندگی کم تری بروی جذب رنگزا دارند اما این مواد ممکن است مهاجرت رنگزا را افزایش داده و باعث عدم نفوذ آن به داخل الیاف شوند و بطور عمده از طریق افزایش حلالیت رنگزا و در نتیجه کند کردن جذب رنگزا عمل می نمایند.

فرم تماس با ما

8 + 8 =

map zharf

  • تهران ، خیابان شهید بهشتی ، بعد از تقاطع اندیشه ، پلاک 80 ، طبقه 3 ، واحد 11
  • 021-88447205
    021-88447206
  • fax
    021-88476029
  • info@zharftextile.com